Rentmeester

Beheer van jouw vastgoed als goede huisvader

Ben je van plan te investeren in vastgoed, of heb je reeds een pand te huur maar geen tijd meer om het goed te beheren, waardoor je inkomsten verliest? Dan is een Rentmeester dé geschikte oplossing.

We leggen je alles uit en beantwoorden enkele van de meest-gestelde vragen omtrent het rentmeesterschap.

Wat doet een rentmeester?

Een Rentmeester ontfermt zich over de volledige administratieve en juridische opvolging omtrent het beheer van onroerende goederen, terwijl jij altijd op de hoogte gebracht wordt.

Wat is het verschil met een klassieke vastgoedmakelaar?

De meeste klassieke vastgoedmakelaars zullen vaak zo snel mogelijk de eerste beste huurder in je woning of appartement willen. Is je huurder een slechte betaler of zijn er vaak problemen… Dan moet jij hier ingrijpen en verlies je weer kostbare tijd.

Het verschil met een rentmeester is dat de hij er net als jou veel baat bij heeft de huurders, al dan niet samen met jou, goed te screenen! Want indien er problemen zijn is het de taak van de Rentmeester om dit op te lossen.

Jij slaapt dus op je beide oren terwijl je vastgoedinvestering z’n geld opbrengt.

Waarom kiezen voor een rentmeester?

Zoals in het eerste stukje besproken zal het rentmeesterschap je veel moeite, tijd en kilometers besparen. Dringende herstellingen, technische defecten, vragen van huurders, huurders die niet of te laat betalen… Alles wordt opgenomen voor één vaste prijs.

We sommen enkele voordelen van het rentmeesterschap even op:

  • Alles wordt geregeld, van A tot Z.
    De rentmeesters waarmee BrixFin samenwerkt hebben meer dan 40 jaar ervaring in het beheer van vastgoed. Ze zoeken goede huurders, stellen de huurcontracten op, bemiddelen bij eventuele disputen en geven advies omtrent subsidies.
  • Totale zekerheid van je inkomsten & vastgoedbeheer
    Alle financiële en technische zaken wordt overgenomen, inclusief de inning en overdracht van huurgelden, zodat jij je nergens zorgen over hoeft te maken.
  • Snel, Eerlijk en Flexibel beheer
    Zo goed als 24/7 beschikbaar voor noden van jou en je huurder. Huurproblemen worden snel afgehandeld, zonder meerprijs.

Administratief beheer

Huurders screenen en selecteren

Juridische zaken in orde brengen (huurcontract, plaatsbeschrijving, huurwaarborg…)

Met de huurders communiceren

Bemiddelen bij disputen met huurders

De eigenaar vertegenwoordigen op de algemene vergadering

Financieel beheer

Huurgelden innen en storten op de rekening van de eigenaar

Kosten doorrekenen (energie, water, syndicus…)

Indexatie doorvoeren

Aanmaningen verzenden in geval van huurachterstand

Technisch beheer

Technische defecten oplossen

Jaarlijks controlebezoek uitvoeren

Technisch onderhoud inplannen wanneer nodig (cv, sanitaire installaties…)

Eventuele werkzaamheden opvolgen

Vastgoedbeheer

Wat kost vastgoedbeheer via een rentmeester?

Het tarief van een rentmeester ligt vaak tussen de 7 á 12% van de maandelijkse huurinkomsten, dit komt overeen met ongeveer maximaal één maand huur per jaar.

Voor het gehele takenpakket die de rentmeester voor zich neemt, is dit allesbehalve veel geld.

BrixFin werkt al jarenlang succesvol samen met Estero.

Voor wie is een rentmeester geschikt?

Een rentmeester is geschikt voor iedereen die de tijd niet meer heeft om zijn vastgoedinvestering te verhuren.

Mensen die op pensioen zijn en hun hele leven lang hebben gewerkt, werknemers of ondernemers en zelfstandigen die geen tijd meer hebben, zakenmensen die verschillende vastgoedinvesteringen willen verhuren, etc…

Een rentmeester is dé ideale oplossing voor wie volledig ontzorgt wil worden omtrent de verhuur van zijn of haar investering in onroerend goed.

Je onroerend goed zorgeloos verhuren?
Kies voor een Rentmeester.