Wettelijke informatie

BrixFin BV

Kolmstraat 24
9750 Kruisem

BTW BE0777.301.184
Derdenrekening: BE59 7504 8100 0126

Beroepsaansprakelijkheid, borgstelling en verzekering: NV AXA BELGIUM (polisnummer: 730.390.160)

Vastgoedmakelaar-Bemiddelaar

Elke makelaar is onderworpen aan de deontologische code van het BIV.

Toezichthoudende autoriteit:
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars België
Luxemburgstraat 16b
1000 Brussel

Cédric Vanderbeken

+32 494 527 664
cedric@brixfin.be

BIV 512 517 (België)

Kay Mortier

+32 478 261 128
kay@brixfin.be

BIV 510 042 (België)